Activiteiten Lezing Van Gogh Drenthe

Lezing Van Gogh&Muziek

Lezing Van Gogh&Muziek

De dag was om en van de morgenschemering tot de avondschemering, of liever van den eenen nacht tot den anderen nacht had ik mij zelf vergeten in die symphonie.”

Kunstenaarsdorp Zweeloo is op zondag 11 juni gastheer voor de lezing Van Gogh&Muziek door Natascha Veldhorst. Deze vindt plaats in de KunstenaarsHerberg, Hoofdstraat 15, Zweeloo van 15-17 uur.

Ook in Vincents brief over zijn tocht naar Zweeloo zat een muzikale toon. Vincent van Gogh beschouwde muziek als kunstvorm die de mensen de meeste troost biedt. Met zijn schilderijen streefde hij hetzelfde na. Zijn serie Zonnebloemen uit 1888 zag hij voor zich in een ‘symfonie in blauw en geel’. En ook in andere werken probeerde hij ‘muzikaal’ te schilderen.

Natascha Veldhorst, auteur van het boek Van Gogh & muziek zal in haar lezing ingaan op de betekenis van muziek, en geluiden in het algemeen, voor Van Gogh. Hoe dit terugkwam in zijn brieven en hoe hij dit vertaalde naar zijn schilderijen. De muzikale invloed die hij onderging was breed: van psalmen en gezangen tot populaire Franse volksmuziek en opera’s van Richard Wagner.

Entree: € 10,00 p.p. inclusief kopje koffie/thee.
Aanmelden gewenst via kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com.
Aansluitend kan men bij Bistro Tante Sweel van een speciale maaltijd genieten (vooraf aanmelden bij de bistro is noodzakelijk, telefoon 0591 371959).

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *