Albert Neuhuys

Albert Neuhuys, "Interieur Drentse Boerderij", olieverf
Albert Neuhuys, “Interieur Drentse Boerderij”, olieverf

Vader Neuhuys was niet enthousiast toen zijn zoon Albert te kennen gaf dat hij schilder wilde worden. Met drie andere zoons op het kunstenaarspad werd het Neuhuys sr. te gortig. Albert kreeg een plek in de steendrukkerij in Utrecht en bekwaamde zich in de lithografie. Toen het bedrijf failliet ging, zocht hij naar nieuwe wegen die resulteerde in zijn gewenste kunstopleiding. Drie schilderende zonen, Neuhuys sr. had zich het anders voorgesteld. Twee van de drie zouden Drenthe bezoeken; Albert was een van hen. Om steeds weer nieuwe ideeën op te doen werd er veel gereisd én verhuisd in binnen- en buitenland.
Veel Drentse schilderijen van Albert Neuhuys zijn weliswaar niet bekend, maar één opvallend werk vraagt toch de aandacht: Interieur van een Drentse boerderij. Het is een schilderij uit 1894 en het is gemaakt in Meppen, volgens zeggen in de boerderij van boer Hein. Op voorstellingen als deze is meestal ook de zogenaamde haal te zien, een metalen hulpstuk waar de ketel of pot met het te koken voedsel aan hing.
Er bestaan meerdere versies. Eén bevindt zich in het Drents Museum. Een tweede werd in 1991 door Aegon Recreatie NV ter gelegenheid van de opening van vakantiepark Aelderholt aan de toenmalige gemeente Zweeloo aangeboden en hangt nu in het Kasteel van Coevorden.