Anton Mauve

Anton Mauve, "Boerderijen te Wezup", potlood
Anton Mauve, “Boerderijen te Wezup”, potlood

Anthony Mauve is niet direct de schilder waar men aan denkt als kunstenaar die Drenthe bezocht. Toch is hij er geweest, o.a. in Wezup. Maar er is niet veel Drents werk van hem voorhanden en daardoor staat hij in dit opzicht niet op de voorgrond. Het is ook niet duidelijk of hij veel in Drenthe heeft gemaakt. Onmogelijk is dat niet, want de bekendheid die hij geniet wordt voor een deel bepaald door schilderijen van schapen en daarvoor was Drenthe nu juist een geschikt werkterrein. Die schilderijen vonden gretig aftrek en misschien is de vlotte verkoop er juist wel de oorzaak van dat hier weinig van terug te vinden is.
Zijn huwelijk met Ariëtta Sophia Jeannette Carbentus bracht Mauve in contact met Vincent van Gogh, die een neef van zijn vrouw was. Dat had tot gevolg dat Vincent in 1881 enige tijd op het atelier van Mauve verbleef. Een succes werd dat niet, de karakters van beiden verschilden zozeer, dat aan de samenwerking spoedig een
einde kwam. In 1885 verhuisde Mauve naar Laren waar hij de buurman van Albert Neuhuys werd, die ook Zweeloo zou bezoeken.