Hendrik Dirk Kruseman van Elten

HD Kruseman van Elten

Hendrik Dirk Kruseman van Elten, Alkmaar, 1829 - 1904

Ook Kruseman van Elten had heel wat overredingskracht nodig om zijn vader, notaris te Alkmaar, te overreden om schilder te mogen worden, maar na een levensbedreigend ziekbed kon hij toch tot landschapsschilder worden. Hij woonde in Amsterdam en Oosterbeek, maakte veel reizen in Europa en is ook in Drenthe geweest. In 1865 verhuisde hij naar Amerika, een gewaagde stap in die tijd, maar hij leefde daar als succesvol schilder. In 1897 verhuisde hij naar Parijs waar hij zeven jaar later overleed.

Werken van Hendrik Dirk Kruseman van Elten