Historisch Kunstenaardorp

Terug naar 1883… kinderen belapen de sfeer. Op zaterdag 24 juni staat Zweeloo in het teken van 1883; het jaar dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. Kinderen nemen het publiek -door middel van straattoneel- mee langs locaties waar Vincent liep op 1 november 1883, de dag dat hij het dorp bezocht. Een voorstelling van…

Lezing Van Gogh&Muziek

“De dag was om en van de morgenschemering tot de avondschemering, of liever van den eenen nacht tot den anderen nacht had ik mij zelf vergeten in die symphonie.” Kunstenaarsdorp Zweeloo is op zondag 11 juni gastheer voor de lezing Van Gogh&Muziek door Natascha Veldhorst. Deze vindt plaats in de KunstenaarsHerberg, Hoofdstraat 15, Zweeloo van…