EuroArt

logo euroart

EuroArt, de Europese Federatie van Kunstenaars Dorpen, werd in 1994 in Brussel gesticht onder het beschermheerschap van het Europese Parlement en de Europese Commissie.

Doel was een netwerk van kunstenaarsdorpen en kunstenaarsplaatsen in Europa te creëren.  Deze vormen een belangrijk, gemeenschappelijk, Europees cultureel erfgoed.  Ze lagen aan de basis van belangrijke kunststromingen en vernieuwers in de 19e en 20e eeuw in de Europese Kunst. Daarmee waren zij voorlopers van stijlen zoals het realisme, het impressionisme, het symbolisme, het fauvisme, het surrealisme en het expressionisme.

EuroArt telt momenteel ongeveer 100 leden en organisaties, waarvan rond 40 procent uit steden en gemeentes bestaat, die in totaal 21 Europese landen representeren. De meeste steden en gemeenten hebben een museum als hart van het kunstenaarsdorp.  Zweeloo is sinds 2009 lid van de federatie en…  ons museum is buiten…