Ferdinand Boersma

Ferdinand Boersma
Paneel bij ’t Hoes van Hol-An in Oud Aalden “’t Hoes van Hol-An”, olieverf.

Verf uit tubes vond Ferdinand Boersma verwerpelijk. Hij ging daartoe pas over toen zijn leverancier zijn zaak sloot. Zijn inkten maakte hijzelf met behulp van zoutzuur en een roestige spijker. Deze houding laat een zekere eigenzinnigheid zien. Zo was er meer. Een beroepsopleiding had hij niet, maar hij wist wel alles van teken- en schildertechnieken.
Als een zondagsschilder wilde hij zich niet beschouwen, als beroepsschilder evenmin. Exposeren deed hij nau- welijks, maar na zijn pensionering richtte hij de kapperszaak die hij dreef wel in als atelier. Zijn hart lag bij schilde- ren en tekenen.
Schilderen en tekenen in de buitenlucht en tijdens reizen, ook naar het buitenland, hadden zijn grote voorkeur. Op de fiets trok hij er op uit, een auto had hij niet. Boersma was er van overtuigd, dat tekenen de basis vormt voor alle beeldende kunst. Hoewel hij olieverfschilderijen maakte, profileerde hij zich ook als tekenaar.
Met collega’s uit zijn omgeving maakte hij bij tijd en wijle een reisje naar Drenthe. Het is niet precies bekend met wie en waar hij opdook. In ieder geval kwam Boersma naar Zweeloo; een geliefde plek waar hij zich graag neer- zette.