Groene revolutie

Stefan Ester (D), "Groene Revolutie" (2009)
Stefan Ester (D), “Groene Revolutie” (2009)

Twee sterke symbolen voor de Groene Revolutie: de schop en de lepel. Zij verbeelden de landschappelijke ontwikkeling tijdens het bebossen (de schop) en de eerste levensbehoefte eten (de lepel). Het sociale aspect van de vele hardwerkende arbeiders vertaald in een krachtig beeld. De twee beelden zijn omcirkeld. De buitenste cirkel bestaat uit zwerfkeien en refereren aan de ijstijd en het gebruik van de stenen voor de flintenwegen. De middelste cirkel bestaat uit geel zand en turfresten die staan voor het leven op zand en veen. De binnenste cirkel is gemaakt van houtsnippers die verwijzen naar de vele bossen.