Kees Thijn

Kees Thijn, "Boeren in Perkaan", olieverf
Kees Thijn, “Boeren in Perkaan”, olieverf

Kees Thijn, woonachtig in de stad Groningen, is vanaf 1966 werkzaam als kunstenaar. In de beginjaren heeft hij in de privésfeer via technische aanwijzingen van docenten verbonden aan de Kunstacademie Minerva te Groningen zijn eigen schilderstijl ontwikkeld. In deze periode toonden de schilderijen stillevens, portretten en onderwerpen die een duidelijke relatie toonden met zijn medische beroep en het milieu. Naderhand heeft hij zijn onderwerpkeuze meer gericht op maatschappelijke ontwikkelingen en in het laatste decennium vooral op het leven en vergankelijkheid.
Het materiaal dat hij gebruikt is olieverf op paneel. Schilderen is een belangrijk instrument in zijn leven geworden waarbij hij zijn innerlijke belevingen en emoties gestalte kan geven. Hij schildert fantasierijke, figuratieve schilderijen met een mix van invloeden uit symbolistische, surrealistische, classicistische en allegorische kunst.