Kunst

Kunstenaarsdorp Zweeloo (sKZ) wil kunstenaars (zowel professioneel als amateur) uit de vijf dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo met elkaar in contact brengen.

KunstenaarsHerberg als ontmoetingspunt

Aan kunstenaars uit deze dorpen biedt de KunstenaarsHerberg aan de Hoofdstraat in Zweeloo (naast Bistro Tante Sweel) een ontmoetingsplek, podium of expositieruimte en een stimulerende omgeving. Hier kunnen zij collega’s ontmoeten uit dezelfde of andere kunstdisciplines, met hen van gedachten wisselen en elkaar inspireren. Wij hopen dat de KunstKring een broedplaats en podium wordt voor vernieuwing en experiment, een productiehuis dat stimuleert, organiseert en ruimte biedt. Daarnaast hopen wij dat er een platform ontstaat voor gesprekken met en tussen kunstlievende leden en andere belangstellenden. Iedereen die zich met beeldende kunst bezig houdt, is van harte welkom bij de KunstKring.

Vaste maandelijkse ontmoetingsavond

Elke laatste donderdag van de maand vanaf 20.00 uur is het KunstKring Ontmoetingsavond. Op deze avond komen zowel professionele als amateur kunstenaars bijeen om nader met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en mogelijke activiteiten te initiëren en organiseren. De avonden zijn gratis toegankelijk voor alle inwoners van Zweeloo en omliggende dorpen, die zich bezighouden met beeldende kunst.

Ateliers en Galeries

Kunstenaarsdorp Zweeloo herbergt veel kunst- en cultureel talent. Op diverse locaties is kunst in de buitenlucht te bewonderen en een aantal kunstenaars heeft een gallerie en/of atelier die (op afspraak) te bezoeken zijn.

Hieronder is een overzicht van kunstwerken opgenomen, die door de leden van de KunstKring zijn geproduceerd. Op de pagina’s Kunstenaars en Ateliers en Galeries kunt u meer informatie vinden over de leden van de KunstKring en hun werk.

Wijna Booij

Wijna Booij

Ludi Brandwagt-Bok

Ludi Brandwagt-Bok

Gerard van Amstel

Gerard van Amstel

Beatrix Copier

Beatrix Copier

Agnes van Eupen

Agnes van Eupen