Stichting

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent o.a. dat de belastingdienst giften van donateurs/vrienden meetelt voor de giftenaftrek.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo
RSIN/fiscaal nummer Stichting: 852214297
De Stichting Kunstenaarsdorp beschikt over de culturele ANBI status voor goede doelen.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0591-371634
e-mail: kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com
Website: www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl
Secretariaat: Burg. Tonkensstraat 10, 7851 AG Zweeloo

Doelstelling

Het stimuleren en bevorderen van de schilderkunst en kunst in het algemeen aan zowel haar inwoners, jong en oud, en bezoekers/toeristen. Het verrichten van al hetgeen dat met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2024-2025

  • Planning en begeleiding van activiteiten in de kunstenaarsherberg, zoals exposities, lezingen enz.
  • Vernieuwing van de brinkenexpositie, aanvragen Leadergelden voor het project. Uitgangspunt is dat de panelen het hele jaar buiten blijven staan (seizoen bestendig)
  • Buitenexposities en activiteiten (mede) organiseren
  • Verdere professionalisering van Kunstenaarsdorp Zweeloo
  • Onderhoud en verbetering van de website, Facebook en Instagram.
  • De art collection aanvullen met nieuwe werken
  • Internationalisering, uitbreiden: EuroArt en activiteiten en Van Gogh Europe

Verslaglegging

De Stichting Kunstenaarsdorp beschikt over de culturele ANBI status voor goede doelen.
Een overzicht van activiteiten is te vinden in het Archief.  De geplande activiteiten zijn te vinden bij Kalender en de financiële verslaglegging treft u hier.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor
• het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting
• het (laten) uitvoeren van activiteiten
• het verkrijgen van subsidies en (project) sponsoring
• het bevorderen en samenwerken met andere organisaties met gelijk draagvlak.

Samenstelling bestuur

Willy-Anne van Stiphout (voorzitter)
Mientje Harmsen (secretaris)
Victor Vergeer (penningmeester)
Godelieve van der Heijden (bestuurslid)
Patty Ament (bestuurslid)
Bert Robben (bestuurslid)
Hennie van Alebeek (bestuurslid)

Communicatie ondersteuning: Beatrix Copier

De stichting heeft diverse werkgroepen met enthousiaste vrijwilligers, ten behoeve van:
•Website, communicatie
•KunstenaarsHerberg
•KunstKring
•Project werkgroepen

Beloning

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding of vacatiegelden.